เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง อิตาลี ยืนยันไม่นับ ตาลีบัน เป็นรัฐบาลชี้ละเมิดสิทธิสตรี

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง อิตาลี ยืนยันไม่นับ ตาลีบัน เป็นรัฐบาลชี้ละเมิดสิทธิสตรี

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง อิตาลี ไม่นับ ตาลีบัน เป็นรัฐบาล ชี้ละเมิดสิทธิสตรีและมีผู้ก่อการร้ายในรัฐาล ยืนยันช่วยเหลือด้านการเงิน ป้องกันชาวอัฟกานิสถานแห่อพยพ เมื่อวันที่ 26 กันยายน สำนักข่าว อัลจาซีร่า รายงานว่า นาย ลุยจิ ดี มาโย รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของอิตาลีได้ออกมากล่าวยืนยันว่าทางการอิตาลีจะไม่นับว่ากองกำลังติดอาวุธตาลีบันเป็นรัฐบาล หลังจากที่กลุ่มตาลีบันเข้ายึดครองประเทศอัฟกานิสถานเมื่อเดือนที่ผ่านมา

โดยนาย ดี มาโย กล่าวว่าการยอมรับว่ากองกำลังตาลีบันเป็นรัฐบาลเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 

เพราะว่าในรัฐบาลมีผู้ก่อการร้ายในคณะรัฐมนตรีถึง 17 คน พร้อมระบุอีกด้วยว่าสิทธิสตรีในประเทศถูกละเมิดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามประเทศอิตาลียืนยันว่าจะให้เงินช่วยเหลือกับประชาชนที่อาศัยในอัฟกานิสถานโดยไม่ช่วยกองกำลังตาลีบัน เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนในอัฟกานิสถานจำนวนมากลี้ภัยไปยังประเทศเพื่อนบ้านและทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา พร้อมระบุอีกด้วยว่าเงินช่วยเหลือนี้จะช่วยปกป้องสิทธิสตรีในประเทศด้วย

ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอิตาลีระบุว่าในกลุ่มประเทศ G20 และเพื่อนบ้านประเทศตาลีบัน จะร่วมกันต่อสู้กับก่อการร้าย และสู้เพื่อสิทธิสตรีต่อไป

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้กองกำลังตาลีบันให้คำมั่นสัญญาว่าพวกเขาจะไม่ห้ามให้ผู้หญิงเรียนหรือทำงาน แต่นับตั้งแต่กองกำลังตาลีบันยึดกรุงคาบูล ทางการสั่งห้ามไม่ให้สตรีที่ออกไปทำงาน เว้นแต่เจ้าหน้าที่แพทย์ เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย รวมถึงยังอนุญาตให้สตรีสามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได้ โดยมีข้อแม้ว่าห้ามเรียนรวมกับผู้ชาย

มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนเฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เพื่อมีคำสั่งปิดสถานที่หรือกิจการที่มีความเสี่ยงเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อโควิด- 19 โดยให้ดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นระยะเวลาสิบสี่วัน โดยสำหรับการให้บริการดังต่อไปนี้ ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบและมาตรการป้องกันโรคที่กำหนดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นจากที่ได้เคยกำหนดไว้แล้ว

ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ที่ได้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้ สำหรับการดำเนินการของโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่าง และอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็น สถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online) ยังคงเปิดดำเนินการได้ตามความจำเป็น โดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

เช็คจุดพื้นที่ น้ำประปาไม่ไหล ภายในวันที่ 27 ก.ย. 2564

วันนี้ (27 ก.ย. 2564) – การประปานครหลวง (กปน.) ได้ทำการประกาศแจ้งเตือนถึงการดำเนินการที่ส่งให้เกิด น้ำประปาไม่ไหล หรือไหลอ่อน ในบริเวณพื้นที่ถนนตำหรุ-บางพลี ตั้งแต่เวลา 22.00 ถึง 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมประตูระบายอากาศ บริเวณถนนตำหรุ-บางพลี ในคืนวันนี้ (วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ ถนนตำหรุ-บางพลี ตั้งแต่ แยกตัดถนนสุขุมวิท ถึง แยกตัดถนนแพรกษา

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน โดยให้เป็นไปตามข้อห้าม และข้อยกเว้นตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการอบรม สัมมนา หรือการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก กิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เคยอนุญาตให้จัดกิจกรรมได้ตามข้อกำหนด ที่ได้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้ หากประสงค์จะจัดกิจกรรมในช่วงระยะเวลานี้ให้ผู้รับผิดชอบ

การจัดกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบและทบทวนมาตรการ

ป้องกันโรคในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับห้วงเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ ศปก.ศบค. กำหนด

สำหรับการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ให้เปิดให้บริการเ ฉพาะภารกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณสุข การควบคุมโรค กิจการที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภค การจราจร การบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย หรืองานที่มีกำหนดเวลาปฏิบัติชัดเจนและได้นัดหมายไว้แล้วล่วงหน้า และเป็นการปฏิบัติงสนที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโดยให้พิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง